Lingerie Body Fashion Home
 
Maak dit een groot scherm Ga naar Body Club: voor Vrouwen! Stem en Win !

NL -  FR -  EN

TOPservice - TOPmerken - TOPkwaliteit
 

Betaling :

   

Betalingen zijn kontant en kunnen op 2 manieren gebeuren :

  • Door overschrijving op onze bank.
  • Met kredietkaart op onze site bij aankoop.

Na bestelling ontvangt u per email alle gegevens voor de betaling. U ontvangt van alle transacties een persoonlijke Email bevestiging.

Prijzen zijn in EURO (€) en zijn BTW(21%) inbegrepen.

 

Levering en voorwaarden :

   

Uw bestelling op deze site zal door ons per email bevestigd worden.

Bestellingen worden normaal binnen 8 dagen geleverd met de post of koerierbedrijf als de goederen in stock zijn. In het andere geval is de levering normaal binnen de 15 werkdagen afhangende van de beschikbaarheid bij fabrikanten.

Wij rekenen U slechts een deel van de leveringskost aan ttz € 11,60 leveringen in België. Voor NEDERLAND wordt € 13,90 aangerekend. Voor andere landen gelden specifieke tarieven die u vermeld worden op het scherm of in onze emailbevestiging. Er zijn geen leveringen op zaterdag of zondag.

 

Goederen in perfecte staat kunnen in onze winkel gewisseld worden of teruggezonden worden voor een wisseling binnen de 4 werkdagen na levering of na telefonische afspraak. Te wisselen goederen mogen niet gedragen zijn. Voor het passen, gelieve een slip te dragen. De verzendingskost van het terugzenden van goederen is ten laste van de klant. De koper heeft gedurende 14 werkdagen te rekenen vanaf de dag van de levering het recht om de verkoper mede te delen dat hij van de aankoop afziet (zie modelformulier). De koper is dan verplicht de goederen in de oorspronkelijke verpakking, niet gedragen, in perfecte staat en op eigen kosten terug te zenden binnen de termijn van 14 dagen. Na het dragen of beschadigen van onze producten kan de koper niet meer verzaken aan aankoop.

Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden per aangetekend schrijven op straffe van verval. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is de aansprakelijkheid van Body Fashion bvba beperkt tot de omruiling van de goederen. In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden à rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van de openstaande bedragen met een minimum van € 49,00 en een maximum van € 1850,00.


Unizo E-commerce Quality Label for Lingerie Body Fashion
Unizo E-Commerce Quality Label For Body Fashion.
Koop Hier Uw Lingerie ONLINE
© Lingerie Body Fashion 1998-2019 Lingerie Body Fashion - In uw FAVORIETEN! - Privacy - Disclaimer - Contact